VÄTTARNA

Vättarna är barnen mellan 3-6 år gamla.

Vi är 18 barn och 3 pedagoger på avdelningen.

På Vättarna har vi stort fokus på delaktighet och barnets rätt att påverka sin egen dag.

Vi arbetar utifrån barnets intresse och de val som de gör under dagen.

Vi är ute varje dag och går ofta iväg på promenader och upplever vår stads fina närmiljöer och lekplatser.

Valtavla

Valtavlan är en central del i vår verksamhet på Vättarna. Med hjälp av valtavlan får barnen förutsättningar att vara delaktiga och ha ett inflytande över sin dag, utifrån sin egen förmåga.
Barnen väljer sin aktivitet och bestämmer själva när de vill avbryta och byta aktivitet. Valen de kan göra anpassas och utvecklas utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Ateljé

I vår ateljé finns allt material tillgängligt för barnen att själv ta för sig. Vi utmanar barnen med nya tekniker och nytt material för att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig.

Vi använder oss ofta av återbruksmaterial och naturfynd för att skapa nya verk i vår ateljé.

Bibliotek

I vårt bibliotek finns både digitala och analoga böcker tillgängliga för barnen. Med hjälp av böcker och läsning på olika sätt stärker vi barnens språkutveckling och ökar deras egen läslust. Här finns väl utvalda böcker med god variation i både språk, etnicitet, genrer och böcker som utmanar begränsande normer.

Digital kompetens

Den digitala tekniken är en del av vår verksamhet och finns på ett naturligt och lekfullt sätt med i vår vardag. Vi möter tekniken och begreppen och utmanar oss dagligen med nya kunskaper tillsammans med barnen.

Skrivverkstad

I vår skrivverkstad ger vi barnen förutsättningar för att på ett lekfullt sätt utveckla sitt intresse för bokstäver och skriftspråk. Här kan barnen leka och forma bokstäver på olika sätt, med olika redskap och material.

Utemiljö

Vi är ute varje dag med alla våra barn. Vi har en egen fin gård som bjuder in till många utmaningar och mycket lek. Här finns även gott om plats för att äta lunch och mellis ute så fort vädret tillåter.
2 gånger i veckan går vi på promenad till närliggande lekplaster eller natur- och kulturområde i Helsingborg.