PERSONAL

Förskolan Pinocchio drivs gemensamt av personal och föräldrar. Som personal på förskolan har man stort inflytande i verksamhetens utveckling och vardag. 

All personal har pedagogisk utbildning och vi har en egen kock som lagar all vår goda mat.

För oss är det viktigt att du och ditt barn alltid möter en trygg miljö på förskolan. Personalen som tar emot och tillbringar dagen med ditt barn ska vara känd för både dig och ditt barn. Vi tar därför sällan in vikarie på Pinocchio.

Personalen driver förskolan med mycket glädje och stort engagemang och varje dag är fylld med glädje, trygghet och utveckling.