VERKSAMHETEN

Pinocchio är en ekonomisk förening och drivs av kommunala medel. Det innebär att vi har samma avgifter som kommunala förskolor. 

För att söka plats på Pinocchio söker man via Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vi tillämpar Helsingborgsstads köregler.

Öppettider: 7.00-18.00

Antal barn: 31

Avdelningar:
Småfolket 13 barn, 1-3 år
Vättarna 18 barn, 3-6 år

Personal: 4 barnskötare,

4 förskollärare, 1 Kock

Rektor: Johanna Sandén