INSKOLNING

Inskolningen är ofta barnets och familjens första möte med förskolan.
För oss är det viktigt att vi får tid på oss att bygga upp en trygg relation och ett ömsesidigt förtroende till så väl barnet som till hela familjen.

Inskolningen varar i ca 2 veckor, men anpassas efter barnets och familjens behov allt eftersom att vi lär känna varandra.

Första veckan - Välkommen till förskolan

Första dagen är familjen välkommen till förskolan på en kort introduktion. Vi får träffa er som familjen och börja bekanta oss med ert barn.

Ni får träffa vår personal och ni får information om inskolningen och våra rutiner på förskolan.

Under första veckan träffas vi och lär känna varandra på förskolan ca 1 timme om dagen.

Då får du som vårdnadshavare sätta dig i ett av våra rum och ha din bas där. Vår uppgift är att bjuda in barnet i förskolans miljöer, att få möta oss pedagoger och de andra barnen som går på förskolan.

Barnet vet att du som vårdnadshavare alltid finns kvar på samma ställe och kan återvända till er närsomhelst under stunden ni är hos oss.


Andra veckan - Säga Hejdå

Andra veckan ökar vi tiden successivt varje dag. Barnet får ta en större del av våra rutiner, såsom samling, lunch och middagsvila och viktigast av allt; vi tränar på att säga “hejdå”.

De första gångerna är det korta stunder och allteftersom vi ser att barnet känner sig tryggt utökar vi tiden. Det är väldigt viktigt att barnen får ett tydligt avsked och att de förstår att ni går iväg.


Tredje veckan - På riktigt, men med beredskap

Nu är det dags att prova vingarna på riktigt! Ni lämnar och hämtar ert barn på förskolan de tider som ni har omsorgsbehov. Men ha veckan i beredskap om vi skulle behöva lite mer tid eller för att korta ner dagarna lite vid behov.

Inskolning på Vättarna

På Vättarna börjar barnen när de är ca 3 år.

När det kommer ett nytt barn som ska börja på Vättarna är inskolningen oftast kortare än vad den är när man skolar in på Småfolket, beroende på vad man har för erfarenheter med sig sen tidigare. Kanske har ni flyttat från en annan förskola och redan känner er trygga med förskolors rutiner, hämtningar och lämningar.

Vi anpassar då inskolningen utifrån era erfarenheter och behov.


Tvärgruppen

För de barn som går på Småfolket och ska flytta upp till Vättarna har vi en tvärgrupp under hela vårterminen. Då får de vara med en pedagog från Småfolket och en pedagog från Vättarna flera gånger i veckan för att i lugn och ro lära känna miljön och rutinerna på den nya avdelningen, så att de känner sig helt redo när det är dags att byta avdelning.

Vår förskola är liten och vi tillbringar mycket tid tillsammans avdelningarna emellan. Det gör att vi i personalen lär känna alla barn och alla familjer som kommer till oss.