KOOPERATIVET

Förskolan drivs som ett kooperativ där både föräldrar och personal är delaktiga och verksamma i förskolans styrelse.

FÖRÄLDER

Föräldrakooperativet Pinocchio är enskild förskola i Helsingborg där verksamheten bygger på aktivt deltagande av både föräldrar och personal.

Som förälder i ett personal- och föräldrakooperativ som Pinocchio, är du en viktig resurs. Du är den som känner ditt barn bäst och kan informera oss i personalen om ditt barns förhållande och utveckling. Du har rätt till inflytande. Tala om för oss vad du tycker är bra och vad vi behöver utveckla.

Vi vill att de föräldrar som väljer Pinocchio ska ha ett genuint intresse för hur verksamheten bedrivs och ser det som en förmån att aktivt få ta del av ditt barns förskola. Som förälder i kooperativet förbinder du dig till följande åtagande:


  • Arbetsplikt – varje förälder skall arbeta i barngrupp, i vårt kök eller utföra annan syssla motsvarande 8 timmar/förälder/år.

  • Trädgårdsvecka – varje familj har under 1 vecka/termin ansvar för att trädgården krattas, rensas, städas och att gräset klipps eller snön skottas bort

  • Städdag – 1 gång/år har vi en gemensam storstädningsdag som alla familjer skall deltaga i.

  • Styrelseuppdrag – Under minst 1 år under din tid på Pinocchio skall du/ni på någon post engagera dig i vår styrelse.

STYRELSE

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse bestående av föräldrar och personal. Styrelsen sammanträder som regel en gång i månaden. Dessutom finns en fastighets- och festgrupp. Kooperativet håller medlemsmöte minst två gånger per år (års- och halvårs-möte) då alla medlemmar deltar.