SMÅFOLKET

På Småfolket är barnen mellan 1-3 år gamla.

Vi är 13 barn och 3 pedagoger på avdelningen.
Här arbetar vi med tydliga rutiner för att barnen ska känna en trygghet och glädje i att komma till oss varje dag.

Rutiner och trygghet

När man börjar på Småfolket så är det oftast första kontakten man har med förskolans värld. Vi arbetar mycket med tydliga rutiner för att barnet ska känna en trygghet och glädje i att komma till oss varje dag.
Leken får ta stor plats. Det är genom leken som barnen utvecklar det sociala samspelet och som de får möjligheten att känna sig trygga i både sig själva och i gruppen.

Vår lärmiljö

Våra miljöer är utformade efter barnens förutsättningar. Allt lekmaterial finns tillgängligt så att de själva kan plocka fram och lägga tillbaka efter sitt eget intresse. För att stödja barnens språkutveckling arbetar vi med både bildstöd och tecken som stöd.
Varje dag samlas vi och läser böcker eller sjunger barnens favoritsånger tillsammans.

Uttrycka sig

Det finns många olika sätt att uttrycka sig på och hos oss är alla språk lika viktiga. Att få uttrycka sig med kroppen eller med färg och form är lika viktig som att uttrycka sig med det muntliga språket. Att skapa tillsammans ökar både gruppkänslan och modet att våga prova något nytt.

Utelek

Vi är ute varje dag med alla våra barn. Vi har en egen fin gård som bjuder in till många utmaningar och mycket lek. Här finns även gott om plats för att äta lunch och mellis ute så fort vädret tillåter.
När vi har möjlighet ger vi oss iväg på korta promenader för att uppleva det fina natur- och kulturliv som Helsingborg erbjuder oss.