VÅRA DOKUMENT

Här finner ni de dokument som ligger till grund för vårt arbete på
Förskolan Pinocchio

Förskolansläroplan.pdf
Stadgar2017 (1) (1).pdf
20_21 Kvalitetsredovisning.pdf
Likabehandlingsplan 21_22.pdf