VÅRA DOKUMENT

Här finner ni de dokument som ligger till grund för vårt arbete på 
Förskolan Pinocchio

Förskolansläroplan.pdf
22/23 Kvalitetsredovisning
Likabehandlingsplan 23/24
Stadgar Pinocchio 2022