KLAGOMÅLS
HANTERING

På Pinocchio är era synpunkter viktiga för oss.

Våra rutiner ska underlätta för att vi enkelt och snabbt ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.


Enligt skollagen 4 kap. 8§ (2010:800) ska alla förskolor ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

  • Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

  • Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med rektorn. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

  • Det går även bra att skicka ett mail till förskolans mailadress info@forskolanpinocchio.se eller att lämna ett anonymt brev i förskolans brevlåda, som töms dagligen.

  • Rektorn tar emot ditt klagomål och kontaktar därefter berörd personal för att få deras syn på sakfrågan.

  • Rektorn ansvarar för att uppföljning och återkoppling görs inom 14 dagar

  • Synpunkter/klagomål som berör verksamheten kommer alltid att redovisas på Pinocchios styrelsemöten.

  • Eventuella synpunkter/klagomål kommer att tas med i förskolans systematiska kvalitetsarbete för att leda till utveckling och förbättring av vår verksamhet.